Go to content Go to menu
 


Picture

 Пчеларска ферма Тодорови е съсздадена през 2003 година от Симеон Тодоров, Лилия Тодорова и Теодора Тодорова. Фермата започва дейноста си с ЗОО кошера тип Лангстрот - Рут. Пчелините, върху които са разположени кошерите са два в землището на с. Рашково обл. Ботевград, в самото сърце на Балкана. Пчелините са разположени в природен резерват  "Ржана планина" (от римски " Сребърна планина"), заради екологично чистият район. Където се добива акациев мед, мед от горски билки и пчелен цветен прашец с високо качество и чистота. През 2007 година фермата увеличава  кошерите с 50 броя тип LR - 7 рамкови, 50 броя 10 рамкови - тип Фарар. Закупено е и оборудване от фирма "LEGA " - Италия за улавяне на пчелен цветен прашец , сушилния за прашец, центрофуга и професионален  матуратор с филтър за вадене и филтриране на пчелния мед. 2008 година Симеон Тодоров разработва специален модел кошери първите 50 броя са произведени и внедрени в пчеларската ферма. 2009 година Пчеларска ферма Тодорови изработва още 100 кошера от този модел и прави още два пчелина в землището на с. Равно поле, община Елин Пелин. Където започва добив на мед и цветен прашец от магарешки бодил.Поради голямия интерес към този вид кошер Симеон Тодоров е избран за Пчелар №1 на България за 2009 година заради приноса му в пчеларството. Във фермата постоянно се работи върху обновяване на технологията за пчеларстване и качеството на пчелните продукти. Като основната насока е да се получават чисти пчелни продукти от силни пчелни семейства, защото всяка преработка след това води до влошаване на качеството им. Основният девиз на фермата е "Няма съвършенни неща, има усъвършенстване на нещата."

         През 2010 година фермата планира да създаде първия биологичен пчелин и планира да развие подвижно пчеларство, за да повиши добивите и разнообразието от пчелни продукти.

 

 

Photo album